Laserfotokoagulacija


 Laserfotokoagulacija (LFC) je metoda koja koristi toplotnu energiju lasera kao bi se terapijski delovalo na oštećenu retinu.

Intervencija je kratkotrajna I bezbolna,izvodi se u ambulantnim uslovima u lokalnoj anesteziji kapima . 

Kao pripremu za intervenciju potrebno je samo da zenice budu proširene, što se postiže ukapavanjem kapi u oči u ambulanti, 20 min pre intervencije .

Laser deluje takošto se na retini stvaraju mikro ožiljci veličine 200-400 mikrona, kojima se zapravo, retina priljubljuje uz sudovnjaču I na taj način se retini obezbeđuje bolja ishrana I snabdevanje kiseonikom.

To omogćava smanjenje otoka tkiva i oporavka žute mrlje, dolazi do povlačenja neovaskularizacija I sprečava se stvaranje novih krvnih sudova na retini.

Laserfotokoagulacija je terapijska metoda u lečenju poremećaja krvnih sudova retine ( najčšeće kod dijabetične retinopatije, okluzije krvnih sudova retine) I komplikacija na krvnim sudovima kod uveitisa.

Takođe se koristi kod terapije perifernih degeneracija retine kod miopije, kod lečenja rupture retine, kod ablacije retine u sklopu vitrektomije itd.

Pacijent nakon intervencije je u mogućnosti da odmah ide kući i nastavi sa svojim uobičajenim dnevnim aktivnostima.

Specijalna bolnica MILMEDIC poseduje najmoderniji laserski aparat (zelenog spektra) vrhunskih performansi, a Prof. dr M.Vukosavljević sa svojim timom i velikim iskustvom predstavlja garanciju vrhunskog lečenja