Dijabetička retinopatija


 

Dijabetična retinopatija je hronična mikrovaskularna komplikacija šećerne bolesti (dijabetesa). Može se javiti kod svih tipova dijabetesa, ali treba istaći da se proliferativna forma dijabetesne retinopatije češće javlja kod tipa 1 dijabetesa, dok se dijabetesna makulopatija (oboljenje žute mrlje) češće javlja kod tipa 2 dijabetesa. Faktori rizika dijabetesne retinopatije su: genetska predispozicija, trajanje dijabetesa, loša metabolička kontrola, arterijska hipertenzija, nefropatija i pušenje.

Dijabetesna retinopatija se može klasifikovati na 3 stadijuma:

1. neproliferativna dijabetesna retinopatija

2. preprolioferativna dijabetesna retinopatija

3. proliferativna dijabetesna retinopatija

U cilju sprečavanja pojave i progresije dijabetesne retinopatije najznačajnija je dobra metabolička kontrola dijabetesa koja se ogleda u zadovoljavajućoj glikoregulaciji (vrednosti glikozilovanog hemoglobina-HbA1c< 7 %) i dobrim vrednostima holesterola i triglicerida, zatim lečenje prisutne arterijske hipertenzije i prekid pušenja.

Jako je bitno da se oboleli od dijabetesa redovno javljaju na oftalmološke preglede u cilju što ranijeg otkrivanja znakova dijabetesne retinopatije i pravovremene primene tretmana laserfotokoagulacijom.

Ovim tretmanom se može usporiti ili zaustaviti progresija bolesti, ali se ne može postići vraćanje izgubljene vidne oštrine. Ukoliko se ne poštuju ova pravila dijabetesna retinopatija vodi nepovratnom gubitku vida zbog najtežih komplikacija, trakcione ablacije mrežnjače i neovaskularnog glaukoma. Ukoliko bolest pređe u proliferativnu formu, neophodna je hirurška intervencija - MIVS 23G.