Laser kapsulotomija


 


Milmedic klinici koristi se najmodernija generacija NdYAG lasera, namenjena intervencijama na prednjem segmentu oka.

Indikacije su stanja povišenog očnog pritiska – glaukoma, postojanje sekundarne katarakte i sl.

Sve intevencije se obavljaju ambulantno i u sedećem položaju, bezbolno u lokalnoj anesteziji kapima i traju samo nekoliko minuta.

Za svaku od navedenih intervencija, koriste se posebne, kvalitetne kontaktne lupe.


NdYAG laser kapsulotomija – intervencija podrazumeva dejstvo lasera na opacifikovanu zadnju sočivnu kapsulu ili prednju hialoideu, u stanjima pseudofakije, odnosno nakon primarne operacije katarakte – PHACO.

Uklanjanjem sekundarne katarakte, nastaje trenuto poboljšanje vidne oštrine.